ČTEME VĚTY S POROZUMĚNÍM

Přečti si text vlevo. Potom vyplň okénka vpravo. Pak stiskni KONTROLA.

??? ??? ???
??? ??? ???
Šest kamarádů si dává
dárky pod stromeček.
Jak se jmenují?
Z písmen dárků sestav
jména kamarádů a
napiš je do okének.

?????????
?????????