Hláska - písmenko Ž

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Ž, vyber v okénku písmenko Ž, nezačíná-li na hlásku Ž, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Ž. Urči, kde se všude ve slově hláska Ž nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????