Písmeno Z - věty s porozuměním

Podívej se na obrázek a přečti si větu. V okénku vyber, je-li to pravda či není. Pak stiskni KONTROLA.
???Jsou závory dole????Zelí není zelené.
???Toto je zmije????Vyplazuje jazyk?
???Je tady podzim????Tu leze slimák.
???U zoo stojí slon.???Ve váze je kytka.
???Vozík nemá kola.???Je tu koza Líza?