Hláska - písmenko Z

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Z, vyber v okénku písmenko Z, nezačíná-li na hlásku Z, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Z. Urči, kde se všude ve slově hláska Z nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????