ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - VĚTY

Přiřaď k přečtené větě správný obrázek. Potom stiskni KONTROLA.