Hláska - písmenko V

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku V, vyber v okénku písmenko V, nezačíná-li na hlásku V, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska V. Urči, kde se všude ve slově hláska V nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????