SLABIKY s písmenem T

Pojmenuj obrázek a vyber v okénku slabiku (nebo dvě první písmena), na kterou slovo začíná. Pak stiskni KONTROLA.
??????????????????
??????????????????
??????????????????