Hláska - písmenko T

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku T, vyber v okénku písmenko T, nezačíná-li na hlásku T, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska T. Urči, kde se všude ve slově hláska T nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????