Hláska - písmenko Š

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Š, vyber v okénku písmenko Š, nezačíná-li na hlásku Š, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Š. Urči, kde se všude ve slově hláska Š nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????