Hláska - písmenko S

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku S, vyber v okénku písmenko S, nezačíná-li na hlásku S, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska S. Urči, kde se všude ve slově hláska S nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????