Hláska - písmenko Ř

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Ř, vyber v okénku písmenko Ř, nezačíná-li na hlásku Ř, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Ř. Urči, kde se všude ve slově hláska Ř nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????