Hláska - písmenko R

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku R, vyber v okénku písmenko R, nezačíná-li na hlásku R, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska R. Urči, kde se všude ve slově hláska R nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????