ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - VĚTY se slabikami na M, L, S a P

Přiřaď k přečtené větě správný obrázek. Potom stiskni KONTROLA.