Hláska - písmenko P

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku P, vyber v okénku písmenko P, nezačíná-li na hlásku P, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska P. Urči, kde se všude ve slově hláska P nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????