Hláska - písmenko O

Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska O. Urči, kde se všude ve slově hláska O nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
??????????????????
??????????????????
??????????????????