Hláska - písmenko N

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku N, vyber v okénku písmenko N, nezačíná-li na hlásku N, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska N. Urči, kde se všude ve slově hláska N nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????