ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - VĚTY se slabikami na M

Přiřaď k přečtené větě správný obrázek. Potom stiskni KONTROLA.