Hláska - písmenko M

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku M, vyber v okénku písmenko M, nezačíná-li na hlásku M, vyber pomlčku.
V pravé tabulce Pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska M. Urči, kde se všude ve slově hláska M nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????