Hláska - písmenko L

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku L, vyber v okénku písmenko L, nezačíná-li na hlásku L, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska L. Urči, kde se všude ve slově hláska L nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????