Hláska - písmenko K

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku K, vyber v okénku písmenko K, nezačíná-li na hlásku K, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska K. Urči, kde se všude ve slově hláska K nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????