ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - VĚTY se slabikami na M, L, S, P, T a J

Přiřaď k přečtené větě správný obrázek. Potom stiskni KONTROLA.