Hláska - písmenko J

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku J, vyber v okénku písmenko J, nezačíná-li na hlásku J, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska J. Urči, kde se všude ve slově hláska J nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
??????????????????
??????????????????
??????????????????