Hláska - písmenko H

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku H, vyber v okénku písmenko H, nezačíná-li na hlásku H, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska H. Urči, kde se všude ve slově hláska H nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????