Hláska - písmenko G

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku G, vyber v okénku písmenko G, nezačíná-li na hlásku G, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska G. Urči, kde se všude ve slově hláska G nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????