Hláska - písmenko F

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku F, vyber v okénku písmenko F, nezačíná-li na hlásku F, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska F. Urči, kde se všude ve slově hláska F nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????