Hláska - písmenko D

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku D, vyber v okénku písmenko D, nezačíná-li na hlásku D, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska D. Urči, kde se všude ve slově hláska D nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????