Hláska - písmenko Č

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Č, vyber v okénku písmenko Č, nezačíná-li na hlásku Č, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Č. Urči, kde se všude ve slově hláska Č nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????