Hláska - písmenko Ch

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku Ch, vyber v okénku písmenko Ch, nezačíná-li na hlásku Ch, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska Ch. Urči, kde se všude ve slově hláska Ch nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
??????????????????
??????????????????
??????????????????