SLOVNÍ FOTBAL

Seřaď slova. Klikni nejdřív na slovo CENA. Pak klikni na slovo, které začíná druhou slabikou prvního slova. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Když budeš mít vše hotovo, stisklni KONTROLA.