Hláska - písmenko C

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku C, vyber v okénku písmenko C, nezačíná-li na hlásku C, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska C. Urči, kde se všude ve slově hláska C nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????