Hláska - písmenko B

V levé tabulce, začíná-li obrázek na hlásku B, vyber v okénku písmenko B, nezačíná-li na hlásku B, vyber pomlčku.
V pravé tabulce pojmenuj obrázek slovem, ve kterém je hláska B. Urči, kde se všude ve slově hláska B nachází:
NA ZAČÁTKUUVNITŘNA KONCI
Pak stiskni
KONTROLA.
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????