Slabiky di, ti, ni

Nauč se správně číst slabiky di, ti, ni. Potom doplň správně slova. Pak stiskni KONTROLA.
??? ??? ???
??? ??? ???
Měkké i je měkký nos,
zamačkej si na něj dost.
Tvrdé y si pohrává,
na bradě se schovává.

di, ni, ty, dý, Ní, tý, ti, Ty, Dy, ní, tí, ny, dí, ty, Di, Ti, ný, ty, ni, di, Ný
(Čti slabiky a mačkej střídavě měkký nos nebo tvrdou bradu.)

??? ?????? ?????? ???
roče
vime
buček
chodlo
ličky
še
Vlamír
řetel
Marnek
tečka
sknout
sícovka
svíme
ukáme
choučko
leme
posdat
školk
kžka
žech
Hačka
čema
hočka
čechám