Slabiky dě, tě, ně

Pojmenuj obrázek a vyber v okénku slabiku, kterou slovo má. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
třešanlštecdečekješrkasukshulák
????????????????????????
shuleřezurkajehčarojskřídakShurka