Bě, pě, vě, mě nebo be, pe, ve, me?

Víš, co k sobě patří? Poskládej správné věty. Potom stiskni KONTROLA.