Slabiky bě, pě, vě, mě

Pojmenuj obrázek a vyber v okénku slabiku, kterou slovo má. Pak stiskni KONTROLA.
????????????????????????
hzdypodltkanecteplorktináčlásekdet
????????????????????????
hrášákžecstodmeddktze