B - D - P

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Seřaď malá písmena podle velkých nahoře. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Pak stiskni KONTROLA.