ČTEME BÁSNIČKU

Přečti si báseň vlevo. Vpravo pod každým obrázkem vyber odpověď, jestli se o obrázku píše v básničce.

Jiří Žáček: Vrtulníky na výletě

Letí lehce jako vážky,
přenesou se přes překážky.
Letí spolu na výlet,
sláva, nazdar, šťastný let!
A co všecko vidí dole!
Města, řeky, lesy, pole,
auta, vlaky, stádo krav,
které bučí na pozdrav.
Pak se snesou na palouku,
říkají si: „Ty můj brouku!“
Když se k sobě přitulí,
vrtí přitom vrtulí.

????????????
????????????
????????????