ZÁJMENA - doplň mě/mně

Pamatuj: v 2. a 4. pádě - , v 3. a 6. pádě - mně.
Zeptal se na úkol.Ke je to daleko.Včera potkal strýc.
Pozvali na oslavu.Co na vidíš?Často o vypráví.
Šaty na hrozně visely.Teta měla o strach.Schoval se za .
Schoval si to u .Bolí levý kotník.Doktoři stáli při .
se to moc nelíbí. se moc nechtělo.Vzali s sebou.
se to netýká.Ke ještě nepřišli.Měli o jiný názor.
tu knihu nevrátil.Odešli ode brzy.Byl ve vztek.
Jeli na hory beze .Přisedl si ke blíž.Proč se bojíte?
Potěšili návštěvou. je to moc líto.Co o víš?
se líbí tento prstýnek.Pozvali na návštěvu.Padla na jarní únava.