VZORY RODU MUŽSKÉHO - PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ

Doplň správné i/y, urči pád a vzor, podle, kterého se podstatné jméno skloňuje. Stiskni pak KONTROLA.
PODST.JMÉNOPÁDVZORPODST.JMÉNOPÁDVZORPODST.JMÉNOPÁDVZOR
v pruzchhlavolampstruz
s dravco spisovatelpro lv
v cíls Italna Rus
v jitrocelna sokolk učitel
na drahokamo cvičitelchk Radkov
s ručitels hotelv jetel
s knězpo kašlpro chlap
s králse psmotýl letí