VÝZNAM SLOV

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.

Český jazyk je bohatý.
Znáš tyto významy slov?


slova NADŘAZENÁ
slova PODŘAZENÁ
slova SOUŘADNÁ

slova JEDNOZNAČNÁ
slova MNOHOZNAČNÁ

slova SOUZNAČNÁ
slova PROTIKLADNÁ

slova CITOVĚ
ZABARVENÁ
slova BEZ CITOVÉHO
ZABARVENÍ

slova LICHOTNÁ
slova HANLIVÁ   1              
               
 2                
               
  3             4    
               
5                 
               
       6          
   7              
               
       8          
               
               
9