DRUH VĚTNÉHO CELKU

Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber druh větného celku. Stiskni pak KONTROLA.
V malé chaloupce žila vdova Krejcárková se synem Honzou. Honza byl už velký, ale přitom byl velice líný. Celé dny se válel za kamny, jen občas přinesl matce vodu nebo naštípal dříví. Tak žil celé roky v klidu a pohodlí. Jednou ale přišla matka domů a vypravovala Honzovi, že se ztratila královská princezna. Takže se všichni mladí muži v království vyzývají, aby se pokusili princeznu najít. Jako odměna byla stanovena polovina království.
Obyvatelé obce Syslava byli vesměs poctiví občané. Byli spokojeni se svým majetkem a po cizím jmění netoužili. Nikdo si nepamatoval, že by se tu někdy stala nějaká krádež. Najednou se však v krátké době vyskytly hned tři krádeže. Ztratily se husy, zmizely slepice a chyběl objemný vepř. Lidem vznikla velká škoda. Nakonec lupiče našli, byla jím mazaná liška.