SLOVESNÝ ZPŮSOB

Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob. U způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně. Stiskni pak KONTROLA.
SLOVESNÝ TVAROSOBAČÍSLOČASZPŮSOB
Pořád by se koupal.
Blahopřeješ Alici k svátku.
Děvčata si na ni vzpomněla.
Kdybychom už viděli cíl.
Budu tě stále sledovat.
Stiskněte červené tlačítko.