SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM

Klikni na šipku v okýnku a doplň správně koncovku příčestí minulého. Stiskni pak KONTROLA.

Příčestí minulé a několikanásobný podmět

Je-li ALESPOŇ JEDEN člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:-i
NENÍ-LI mezi členy několikanásobného podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme:-y
Jsou-li VŠECHNY členy několikanásobného podmětu rodu středního, píšeme:-a

Kohouti a slepice zobal zrní.Kočky a koťata si hrál s klubíčkem.
Voda, oheň a vítr se spikl proti lidem.Koně a krávy se pásl na louce.
Kobyly a hříbata byl ve stáji.Telata a jehňata se pásl v ohradě.
Holubice a holoubata vrkal.Sýkorky a kosi přiletěl ke krmítku.
Rýče a lopaty byl uklizen.Učitelé a žáci zpíval koledy.
Slunéčka sedmitečná i klíšťata se ukryl.Maliny, ostružiny i jahody voněl.
Kapři i pstruzi plaval v čisté vodě.Houslisté i klavíristé koncertoval.
U betléma hořel lampičky a svíčky.Nad květy poletoval motýli a včely.
Lvi a lvice ležel v trávě.Stromy i trávy se ohýbal ve větru.
Kachňata a housata se batolil v trávě.Srnci i laně pil vodu z potoka.