SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - TVRDÝCH

Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MLADÝ
JEDNOTNÉ ČÍSLO
PÁDROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝROD ŽENSKÝROD STŘEDNÍ
1.pádzdvořil mužrozkvetl keřpapírov čepicevesel devče
2.pádzdvořil mužerozkvetl keřepapírov čepicevesel děvčete
3.pádzdvořil mužirozkvetl keřipapírov čepicivesel děvčeti
4.pádzdvořil mužerozkvetl keřpapírov čepicivesel děvče
5.pádzdvořil mužirozkvetl keřipapírov čepicevesel děvče
6.pádzdvořil mužirozkvetl keřipapírov čepicivesel děvčeti
7.pádzdvořil mužemrozkvetl keřempapírov čepicívesel děvčetem
MNOŽNÉ ČÍSLO
1.pádzdvořil mužirozkvetl keřepapírov čepicevesel děvčata
2.pádzdvořil mužůrozkvetl keřůpapírov čepicvesel děvčat
3.pádzdvořil mužůmrozkvetl keřůmpapírov čepicímvesel děvčatům
4.pádzdvořil mužerozkvetl keřepapírov čepicevesel děvčata
5.pádzdvořil mužirozkvetl keřepapírov čepicevesel děvčata
6.pádzdvořil mužíchrozkvetl keříchpapírov čepicíchvesel děvčatech
7.pádzdvořil mužirozkvetl keřipapírov čepicemivesel děvčaty