STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Doplň do vět přídavné jméno daného stupně.
a) Řeka je (hluboký 2.) nežli potok. (Dlouhý 3.) ze všech řek na světě je Amazonka. Mount Everest je (vysoký 3.) hora na světě. Čím (vysoký 2.) hora, tím (široký 2.) rozhled. (Jasný 3.) rozhled na horách bývá na podzim. Kde jsou na mapě vrstevnice (hustý 2.) , je svah ve skutečnosti (příkrý 2.) , kde jsou (řídký 2.) , tam je svah (mírný 2.) .
b) Je to můj (blízký 3.) a (drahý 3.) přítel. Vypočítal i ten (těžký 3.) příklad. Mateřská řeč je ten (krásný 3.) a (cenný 3.) poklad, který jsme zdědili po předcích. Snaž se být (dobrý 2.) . (Moudrý 2.) ustoupí. Práce (kvapný 1.) , málo (platný 1.) .
c) Olovo je mnohem (těžký 2.) než stejný kousek hliníku. Zlato je (drahý 2.) než stříbro. Diamant je (tvrdý 3.) nerost. (Známý 3.) oběžnice Slunce jsou Země, Venuše a Mars. V poledne vrhají předměty (krátký 3.) stín, večer (dlouhý 3.) . (Jižní 3.) místo Afriky je mys Střelkový.