SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - MĚKKÝCH

Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - JARNÍ
JEDNOTNÉ ČÍSLO
PÁDROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝROD ŽENSKÝROD STŘEDNÍ
1.pádciz kouzelníkzimn měsícvelryb ploutevkoroptv mládě
2.pádciz kouzelníkazimn měsícevelryb ploutvekoroptv mláděte
3.pádciz kouzelníkuzimn měsícivelryb ploutvikoroptv mláděti
4.pádciz kouzelníkazimn měsícvelryb ploutevkoroptv mládě
5.pádciz kouzelníkuzimn měsícivelryb ploutvikoroptv mládě
6.pádciz kouzelníkuzimn měsícivelryb ploutvikoroptv mláděti
7.pádciz kouzelníkemzimn měsícemvelryb ploutvíkoroptv mládětem
MNOŽNÉ ČÍSLO
1.pádciz kouzelnícizimn měsícevelryb ploutvekoroptv mláďata
2.pádciz kouzelníkůzimn měsícůvelryb ploutvíkoroptv mláďat
3.pádciz kouzelníkůmzimn měsícůmvelryb ploutvímkoroptv mláďatům
4.pádciz kouzelníkyzimn měsícevelryb ploutvekoroptv mláďata
5.pádciz kouzelnícizimn měsícevelryb ploutvekoroptv mláďata
6.pádciz kouzelnícíchzimn měsícíchvelryb ploutvíchkoroptv mláďatech
7.pádciz kouzelníkyzimn měsícivelryb ploutvemikoroptv mláďaty