Urči u přídavných jmen - rod, číslo, pád, druh.

Používej tyto ZKRATKY: stř. žen. m.živ. m.než. j. mn. Piš za nimi i čísly pádů TEČKY.
???

Tři slepice zdolaly třepetavým letem plot a těžce dopadly do sousedovy zahrady. Hned se pustily do hrabání, až hlína odletovala. Majitel zahrady nevítané návštěvníky zpozoroval a už se na ně žene s dlouhým prutem. Slepice polekaně přeletěly plot a už jsou zase na domácím dvorku. Hluk křídel a zděšené kdákání přilákaly ostatní slepice. Ještě udýchaná trojice pyšně spustila: "Hečte, viděly jsme ohromný kus světa! Řekněte, kdo z vás se dostal až za plot do stařečkovy zahrady?" Všichni slavným cestovatelkám záviděli.

rodčíslopáddruh
třepetavým
sousedovy
nevítané
dlouhým
domácím
zděšené
ostatní
udýchaná
ohromný
stařečkovy
slavným