před-, pod-, od-, nad-

Doplň do vět vhodné slovo s předponou: nad-, pod-, před-, od-. Až budeš mít hotovo, stiskni KONTROLA.
PŘEDPONA

od-, nad-, pod-, před-
- píšeme vždy d
- píšeme dohromady

Začíná-li po předponách od-, nad-, pod-, před- kořen slova na d-, setkají se v takovém slově dvě d, např: poddaný, oddech.

PŘEDLOŽKA

od, nad, pod, před
- píšeme vždy d
- samostatná slova
- vyslovujeme dohromady
- píšeme je odděleně

Můžete-li mezi předložku od, nad, pod, před a jméno vložit ještě jiné slovo, přesvědčili jste se, že od, nad, pod, před jsou předložky, a že je tedy musíte napsat odděleně.

Cvik, kdy dáme ruce před sebe, se nazývá . Ponožky sahající až po kolena se jmenují . Stěhovaví ptáci minulý měsíc do teplých krajin. Každý článek v čítance má nahoře svůj . Sedmý druh slova se jmenuje . Část houby pod zemí se nazývá . Do popelnice se vhazují . Protikladem ke slovu podřazený je slovo . Meteorologové hlásí v televizi počasí. Na otázky očekáváme správné . K vlaku na nástupiště půjdeme dolů po schodech . V lékárně vydávají léky na lékařský .