PŘEDPONA NEBO PŘEDLOŽKA?

Do prvního okénka napiš, je-li část v závorce předpona nebo předložka. Do druhého okénka pak napiš správně bez závorky. Až budeš mít hotovo, stiskni KONTROLA.
PŘEDPONA vz-, roz-, bez-
- píšeme vždy z
- píšeme s kořenem dohromady

Začíná-li po předponách roz-, bez- kořen slova na z-, setkají se v takovém slově dvě z, např: rozzlobený, bezzubý.

PŘEDLOŽKA bez
- píšeme vždy z
- je samostatné slovo
- vyslovujeme ji se slovem dohromady
- píšeme ji odděleně

Můžete-li mezi předložku bez a jméno vložit ještě jiné slovo, přesvědčili jste se, že bez je předložka, a že ji tedy musíte napsat odděleně.
(vz) dychal (bez) útěšný (roz) nášel
(bez) práce (vz) pomínka (bez) útěchy
(roz) žhavený (bez) platný (bez) placení
(bez) vlasů (bez) vlasý (roz) sudek
(roz) pustilý (vz) pažit (bez) chyby