ČÍSLOVKY - skloňování a psaní

Daná čísla zapiš slovně pomocí správných tvarů číslovek. Nakonec stiskni KONTROLA.
SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK
Číslovky základní
jeden

pět až devadesát devět

sto

tisíc

milion

miliarda

- jako zájmeno ten

- skloňují se jako pět

- podle vzoru město

- podle vzoru stroj

- podle vzoru hrad

- podle vzoru žena

Číslovky řadové
podle vzorů přídavných jmen jarní a mladý
PSANÍ ČÍSLOVEK
Za řadovými číslovkami napsanými číslicemi se píše tečka, (1.řada= první řada).
Číslovky složené píšeme zvlášť, např. jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm.
???
Pouze na složence píšeme číslovky dohromady, aby nám nikdo nemohl zasáhnout do textu.

12 093
576 000
25 000 000
8 000 200 000
640 000 000
305 000 009
700 135
14 000 000 000
32 074
8 597
65 000 000
10 000 000 050
4 880
123 060